Jak stosować?

Jednorazowo nie dłużej
niz 20 min

1-5 razy dziennie
lub wg zaleceń teraputy

W razie wątpliwości należy skonsultować z terapeutą prowadzącym.

Czego doświadczę na macie?

Jak się zatrzymać? Punkt spoczynkowy Ci w tym pomoże, obniży napięcie współczulne, stworzy bezpieczną przestrzeń i zregeneruje siły. A jednak kładąc się na matę nasze ciało najpierw zacznie się delikatnie ‚bronić’ przed zaindukowanym zatrzymaniem ruchu płunu rdzeniowego i limfy. W tym czasie napięcie lub ból może się nieznacznie nasilić lub pojawić w miejscach, o których dysfunkcjach nie mieliśmy świadomości. Po kilku minutach rytm się zatrzyma – może to potrwać kilka sekund lub kilka minut – napięcie i ból powininy się obniżyć. Niektóre dysfunkcje się skorygują, oddech spowolni a tkanka się zrelaksuje. Kiedy punkt spoczynkowy dobiegnie końca rytm czaszkowo-krzyżowy wróci – silniejszy, z większą amplitudą i bardziej symetryczny. Ten proces w ciągu 15-20 minut powtórzy się kilka razy, a każde powtórzenie przybliży anomalię do normy pomagając pacjentowi. Regularne stosowanie kilka razy dziennie w ciągu kilku tygodni przyniesie oczekiwane efekty. Należy przy tym pamiętać, że mata nie zastąpi terapii manualnej. Jej zadaniem jest wsparcie pacjenta w domu.

Przeciwskazania:


Jedynym przeciwskazaniem są sytacje, w których nawet nieznaczny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego mógłby być szkodliwy: tętniak mózgu oraz krwotoki wewnątrzczaszkowe – ostre stany wylewu krwi do mózgu oraz urazy czaszki również w stanie ostrym. W razie watpliwości należy się skonsultować z lekarzem lub terapeutą prowadzącym.